Polityka Praw Człowieka określa stanowisko Fabryki Kart Trefl-Kraków w kwestii respektowania i ochrony praw człowieka. Jesteśmy świadomi wagi jaką we współczesnym świecie ma poszanowanie praw człowieka. Polityka Praw Człowieka uzupełnia zasady naszego działania ujęte w innych dokumentach wewnętrznych Fabryki Kart Trefl-Kraków, takich jak Kodeks Etyczny, Polityka Antykorupcyjna i Polityka Antymobbingowa.

Polityka praw człowieka

Policy of Respecting and Protection Human Rights

Trefl Kraków

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże

Polska

NIP: 677 17 91 882

Regon: 351234370

KRS: 0000071800

BDO: 000010980

FSC: C117530