Wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej w firmie FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW Spółka z o. o.

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności Fabryki Kart Trefl – Kraków Sp. z o.o. poprzez ekspansję eksportową, dzięki uczestnictwu w imprezach targowo- wystawienniczych w charakterze wystawcy. Cele projektu w pełni realizują założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jego cel główny, którym jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez wzmocnienie potencjału małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i inwestycji.

 

  • Całkowity koszt netto realizacji projektu: 415 280,76 PLN
  • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 362 973,08 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 181 486,54 PLN
  • Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2020

 

 

Projekty Unijne

 


 

 

powrót do listy

Trefl Kraków

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże

Polska

NIP: 677 17 91 882

Regon: 351234370

KRS: 0000071800

BDO: 000010980

FSC: C117530