W naszej działalności przestrzegamy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Szanujemy klientów, więc oferujemy im produkty spełniające najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Szanujemy prawa pracowników, dbamy o warunki ich pracy, oferujemy uczcie zasady jej wynagrodzenia. Na wszystkich etapach i poziomach funkcjonowania firmy troszczymy się o środowisko naturalne. Podobnego podejścia wymagamy od naszych dostawców – wybieramy tych, którzy podzielają nasze wartości etyczne.

W naszej działalności przestrzegamy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Szanujemy klientów, więc oferujemy im produkty spełniające najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Szanujemy prawa pracowników, dbamy o warunki ich pracy, oferujemy uczcie zasady jej wynagrodzenia. Na wszystkich etapach i poziomach funkcjonowania firmy troszczymy się o środowisko naturalne. Podobnego podejścia wymagamy od naszych dostawców – wybieramy tych, którzy podzielają nasze wartości etyczne.

Kodeks etyczny
Trefl Kraków

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże

Polska

NIP: 677 17 91 882

Regon: 351234370

KRS: 0000071800

BDO: 000010980

FSC: C117530