Projekty Unijne

„Wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej w firmie FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW Spółka z o. o.”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności Fabryki Kart Trefl – Kraków Sp. z o.o. poprzez ekspansję eksportową, dzięki uczestnictwu w imprezach targowo- wystawienniczych w charakterze wystawcy.

Cele projektu w pełni realizują założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jego cel główny, którym jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez wzmocnienie potencjału małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i inwestycji.

 • Całkowity koszt netto realizacji projektu: 415 280,76 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 362 973,08 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 181 486,54 PLN
 • Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2020

Projekty Unijne

„Uruchomienie produkcji innowacyjnych gier karcianych i planszowych zabezpieczonych lakierem o walorach biobójczych”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa Fabryka Kart TREFL – Kraków Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych w skali świata gier karcianych oraz gier planszowych o właściwościach bakteriobójczych. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom będzie możliwa realizacji wielu celów szczegółowych głównie w obszarze innowacyjności i konkurencyjności, ekonomiczno-finansowym, zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych UE.

 • Całkowity koszt realizacji projektu: 39 612 765,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 18 631 875,00 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 8 384 343,00 PLN
 • Okres realizacji: 1 marzec 2019 r. – 31 lipiec 2021 r.

Projekty Unijne

„Wdrożenie wyników prac B + R dotyczących zabezpieczenia druków wykonanych na trudnych podłożach”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacja dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podstawowym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B + R i wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów — wysokojakościowo zadrukowanych kart do gry i gier karcianych o zwiększonej odporności na ścieranie i kontakt z substancjami płynnymi i tłustymi wykonanych na podłożach trudnych.

 • Całkowity koszt realizacji projektu: 14 142 442,58 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 497 920,80 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 4 599 168,32 PLN
 • Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 30.09.2019 r.
Trefl Kraków

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże

Polska

NIP: 677 17 91 882

Regon: 351234370

KRS: 0000071800

BDO: 000010980