Unia Europejska daje nam nie tylko dostęp do wielkiego wspólnego rynku, na którym działa wielu z naszych klientów. To także system funduszy i projektów mających na celu wspieranie regionalnych społeczności oraz promowanie innowacyjności i technologicznego postępu. Korzystamy z tych możliwości – dzięki nim podnosimy jakość i zwiększamy konkurencyjność naszych produktów.

Unia Europejska daje nam nie tylko dostęp do wielkiego wspólnego rynku, na którym działa wielu z naszych klientów. To także system funduszy i projektów mających na celu wspieranie regionalnych społeczności oraz promowanie innowacyjności i technologicznego postępu. Korzystamy z tych możliwości – dzięki nim podnosimy jakość i zwiększamy konkurencyjność naszych produktów.

Projekty unijne

Wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej w firmie FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW Spółka z o. o.

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej

Uruchomienie produkcji innowacyjnych gier karcianych i planszowych zabezpieczonych lakierem o walorach biobójczych

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej

Wdrożenie wyników prac B + R dotyczących zabezpieczenia druków wykonanych na trudnych podłożach

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacja dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

więcej

Trefl Kraków

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże

Polska

NIP: 677 17 91 882

Regon: 351234370

KRS: 0000071800

BDO: 000010980

FSC: C117530