Sekretariat

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże, Polska

tel.: +48 12 630 44 01

fax: +48 12 633 44 67

mail: firma@trefl.krakow.pl

NIP: 677 17 91 882

Regon: 351234370

KRS: 0000071800

BDO 000010980

Kapitał zakładowy 600 000 PLN.

Dział sprzedaży hurtowej

tel.: +48 12 630 44 50

fax: +48 12 630 44 29

mail: hurt@trefl.krakow.pl

Dział marketingu

tel.: +48 12 630 44 01

fax: +48 12 630 44 11

mail: marketing@trefl.krakow.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu, Podłęże 650, 32-003 Podłęże.

  Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

  Trefl Kraków

  Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

  Podłęże 650

  32-003 Podłęże

  Polska

  NIP: 677 17 91 882

  Regon: 351234370

  KRS: 0000071800

  BDO: 000010980

  FSC: C117530