Sekretariat

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże, Polska

tel.: +48 12 630 44 01

fax: +48 12 633 44 67

mail: firma@trefl.krakow.pl

NIP: 677 17 91 882

Regon: 351234370

KRS: 0000071800

BDO 000010980

Kapitał zakładowy 600 000 PLN w całości opłacony

Dział sprzedaży hurtowej

tel.: +48 12 630 44 50

fax: +48 12 630 44 29

mail: hurt@trefl.krakow.pl

Dział produktów spersonalizowanych (Polska)

tel.: +48 12 630 44 30

fax: +48 12 630 44 29

mail: sprzedaz@trefl.krakow.pl

Dział produktów spersonalizowanych (Eksport)

tel.: +48 12 630 44 35

+48 12 630 44 29

export@trefl.krakow.pl

Dział marketingu

tel.: +48 12 630 44 01

fax: +48 12 630 44 11

mail: marketing@trefl.krakow.pl

Administratorem danych osobowych jest:

Fabryka Kart Trefl – Kraków Sp. z o.o.

tel.: +48 12 630 44 00

mail: firma@trefl.krakow.pl

Fabryka Kart Trefl- Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże

Inspektor Danych Osobowych (IOD)

tel.: +48 539 944 608

mail: iod@trefl.krakow.pl

Fabryka Kart Trefl- Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu, Podłęże 650, 32-003 Podłęże.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.