W związku z uczestnictwem Fabryki Kart Trefl- Kraków Sp. z o.o. w projekcie w ramach programu INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR) – poddziałania 3.2.2

Zapraszamy do przedstawienie oferty na:

DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MASZYNY OFFSETOWEJ B-1 W KONFIGURACJI 5 KOLORÓW + LAKIER, Z MOŻLIWOŚCIĄ SUSZENIA UV

Informujemy, że procedura wyboru dostawcy została zakończona, a dostawca wybrany. Najkorzystniejsza oferta, spełniająca wszystkie stawiane kryteria, została złożona przez: KBA CEE SP. Z O.O.

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: fundusze@trefl.krakow.pl

INFORMACJA

Dotyczy: wyniku postępowania przeprowadzenia procedury wyboru dostawcy maszyny offsetowej B-1 w konfiguracji 5 kolorów + lakier , z możliwością suszenia UV (zapytanie ofertowe nr 1/2016/POIR z dnia 13.12.2016 r.)

W związku z faktem, że w zapytaniu ofertowym nieprecyzyjnie określono kryteria wyboru ofert, co uniemożliwiło dokonanie wyboru dostawcy z zachowaniem przejrzystości i uczciwej konkurencji, Komisja ds. wyboru dostawcy nowej maszyny offsetowej B-1 w konfiguracji 5 kolorów + lakier , z możliwością suszenia UV, podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 1/2016/POIR z dnia 13.12.2016 r.

Jednocześnie informujemy, że nowe zapytanie ofertowe (nr 2/2017/POIR z dnia 31.01.2017 r.) zostaje w dniu dzisiejszym umieszczone na naszej stronie internetowej, a także wysłane do wszystkich oferentów, którzy złożyli swoją ofertę.

Unieważnienie zapytania nr 1-2016-POIR

W związku z uczestnictwem Fabryki Kart Trefl- Kraków Sp. z o.o. w projekcie w ramach programu INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR)
– poddziałania 3.2.2

zapraszamy do przedstawienie oferty na:

DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MASZYNY OFFSETOWEJ B-1 W KONFIGURACJI 5 KOLORÓW + LAKIER, Z MOŻLIWOŚCIĄ SUSZENIA UV

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: fundusze@trefl.krakow.pl.

OGŁOSZENIE- INFORMACJA

Dotyczy  zapytania ofertowego nr 1/2016/POIR

Ze względu na błąd proceduralny informujemy, że termin składania ofert pkt. 7 zapytania ofertowego 1/2016/POIR zostaje przedłużony o 30 dni. Ostateczna data dostarczenia oferty upływa 23.01.2017 r.

Jednocześnie zmianie ulega termin wykonania zamówienia pkt. 4 zapytania ofertowego na termin 30.05.2017 r.

Załącznik – Ogłoszenie/Informacja


W związku z uczestnictwem Fabryki Kart Trefl- Kraków Sp. z o.o. w projekcie w ramach programu INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR)
– poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

zapraszamy do przedstawienie oferty na:

DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM FABRYCZNIE NOWEJ MASZYNY FOLIUJĄCEJ DO KART

Informujemy, że procedura wyboru dostawcy została zakończona, a dostawca wybrany.

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: fundusze@trefl.krakow.pl.


W związku z uczestnictwem Fabryki Kart Trefl- Kraków Sp. z o.o. w projekcie w ramach programu INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR) – poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Zapraszamy do przedstawienie oferty na:

DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM FABRYCZNIE NOWEJ LINII PRODUKCYJNEJ DO KROJENIA I KONFEKCJONOWANIA KART

Informujemy, że procedura wyboru dostawcy została zakończona, a dostawca wybrany.

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: fundusze@trefl.krakow.pl.

Trefl Kraków

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

Podłęże 650

32-003 Podłęże

Polska

NIP: 677 17 91 882

Regon: 351234370

KRS: 0000071800

BDO: 000010980

FSC: C117530